Як споживачі оцінюють якість новин

серпня 28, 2013 • Етика та якість, Маркетинг та PR • by

Сучасні ньюзруми працюють в умовах підвищеної оперативності і фінансового тиску. Ці фактори суттєво перешкоджають новинному виробництву і загрожують журналістиці. Велика кількість ЗМІ намагаються збільшувати обсяги продажу і рівень доходів, мігруючи на дешеві ринки і долаючи таким чином жорстку конкуренцію з боку Інтернету. Медіа також суттєво скорочують витрати, щоб втриматись на плаву.

Майже немає сумнівів, що заходи зі зменшення витрат ведуть до зниження якості журналістських матеріалів, і слід чітко усвідомлювати наслідки таких дій.

Уміння аудиторії визначати якість новинної статті є важливим фактором для прогнозування наслідків переходу ЗМІ на дешевші ринки і погіршення якості новин. Чи уникає аудиторія ті медіа, які надають неякісні новини? Чи призведе це до зменшення розміру аудиторії і доходів, що зрештою може поставити під загрозу економічне існування ЗМІ?

Як медіанауковців, так і медіапрактиків цікавить, чи помічають споживачі різницю у якості новин. Це питання є особливо важливим для якісних ЗМІ, оскільки вони існують, керуючись припущенням, що їхній успіх залежить від рівня якості матеріалів. Принаймні така залежність презюмується.

У кількох дослідженнях було проаналізовано очікування споживачів щодо якості новин та їхня оцінка новинних продуктів. Найбільше було вивчено загальну оцінку якості медіабрендів (наприклад, “The New York Times” та “BBC News”). Головне питання полягає у тому, чи оцінюють споживачі реальну журналістську якість медіабрендів, чи вони лише відображають і поширюють вже сформовану репутацію бренду. Щоб визначити, чи споживачі помічають відмінності у журналістській якості новин, ми повинні уважніше поглянути на оцінювання якості одного новинного матеріалу.

Метою нового дослідження Інституту технологій в Ільменау було поглиблене вивчення оцінювання якості новин. Дослідження було проведено за фінансової підтримки Німецької дослідницької фундації (German Research Foundation). Після розробки кількох онлайн експериментів дослідники проаналізували, чи помічають споживачі новин різницю між новинами низької і високої якості. Дослідники підготували дві статті з однієї теми. Одну статтю визначили як “неякісну”, на що вказувала робота з джерелами та експертні коментарі у статті. У другій статті, “якісній”, робота з джерелами було проведена на вищому рівні, і вона була краще написана. Три тисячі учасників дослідження отримали статті. При цьому статті були надруковані із дотриманням шрифту і стилю двох газет: якісного німецького видання “Südeutsche Zeitung” і таблоїду “Bild Zeitung”. В результаті учасники дослідження отримали по чотири примірники однієї статті: 1) Якісної + “Bild Zeitung”; 2) Якісної + “Süddeutsche Zeitung”; 3) Неякісної + “Bild Zeitung”; 4) Неякісної + “Süddeutsche Zeitung”. Таким чином, дослідники змогли проаналізувати, як учасники оцінюють якість новин.

Найбільш неочікуваний висновок дослідження полягав у тому, що всі споживачі медіа продемонстрували розвинене вміння оцінювати якість новин. Жінки і чоловіки, випускники середніх шкіл і випускники університетів, читачі якісних видань і читачі таблоїдів – всі категорії учасників дослідження виявили однакове вміння розрізняти новини за рівнем їхньої якості. Незалежно від рівня освіти і частоти читання газет, читачі однаково можуть оцінити якість новинної історії. Результати дослідження вказують на те, що журналісти не повинні переоцінювати обізнаність аудиторії якісних видань та недооцінювати аудиторію таблоїдів у питаннях оцінювання якості журналістських матеріалів.

Споживачі медіа добре впорались із завданням оцінити доречність новинної статті. У нашому дослідженні доречність статті визначалась перевіркою наявності або відсутності важливих новинних елементів, а не шляхом аналізу суб’єктивної важливості матеріалу. Споживачі медіа порівняно вдало визначили актуальність новинної статті, чи відповідає вона на запитання хто, що, чому і коли і чи надає інформацію про причини, наслідки і оцінку події. Аналогічні критерії використовувались для оцінювання об’єктивності статті. Споживачі медіа можуть оцінити, чи є стаття нейтральною і чи у ній дотримується баланс думок різних учасників історії. Натомість, читачі мали серйозні проблеми під час оцінювання правильності, точності, зрозумілості і різносторонності матеріалу.

Що є причиною різної якості видань? Відповісти на це питання можна, якщо уважніше поглянути на різні правила висвітлення історії, що становлять основу різних типів журналістської якості. З одного боку, доречність (принаймні у тому прояві, в якому вона оцінювалась у дослідженні) і об’єктивність можуть оцінюватись завдяки формальним критеріям. Для цього необхідно з’ясувати, чи була опублікована певна інформація у статті, і якщо так, то на скільки повною була ця інформація. З іншого боку, щоб оцінити точність і баланс думок, представлених у статті, необхідно володіти інформацією про контекст історії, висвітленої у матеріалі. Навряд чи споживачі медіа володіють цією інформацією. Інакше, для чого їм читати ЗМІ, якщо вони вже поінформовані про всі питання?

Як ми і прогнозували, на оцінку читачем якості видання сильно впливає репутація медіабренду, в якому було опубліковано статтю. Чим більш надійним, компетентним і якісним на думку читача є медіа видання, тим він вище оцінює якість статті, опублікованої у цьому виданні. Це правило діє для всіх чотирьох типів якості, які було проаналізовано у дослідженні.

Репутація медіабренду формується, виходячи з власних переконань читача, проте на неї також впливає загальний образ бренду, який сформувався у суспільстві. Якщо ЗМІ часто виступає об’єктом критики з боку інших ЗМІ, контролюючих органів або інших установ, читачів, то репутація такого ЗМІ постраждає. Це, в свою чергу, підриватиме бажання читачів взаємодіяти з таким медіа і платити за його продукти.

Попри те, що споживачі медіа часто скаржаться на якість новин, вони все ж мають проблеми з розрізненням якісних і неякісних матеріалів. Втім, медіапрактики, які допускають зниження журналістської якості з метою скорочення витрат у ньюзрумах, повинні усвідомлювати таке: якщо репутація меді бренду невпинно псується через зниження якості матеріалів, читачі стають менш прихильними до такого ЗМІ і виявляють все менше і менше бажання споживати і платити за такий продукт.

 

Переклад з англійської мови статті “How Recipients Judge the Quality of News”

Право на зображення належить: Markus Hein  / pixelio.de

Print Friendly, PDF & Email

Tags: , , , , ,

Send this to a friend