Негативні новини та споживачі медіа

липня 20, 2014 • Медіа і політика, Медіадослідження • by

Новини стають дедалі більш негативними. Дослідження свідчать про те, що ця тенденція простежується у політичних новинах і статтях. Науковці стверджують, що фрейм політичних історій є здебільшого негативним, а цинічне висвітлення фокусується на конфліктних аспектах політики. Однак постає питання: чи зростання негативного висвітлення продиктований ньюзрумами, чи ця тенденція є наслідком негативних уподобань читачів?

Це питання вивчали Марк Трусслер (Marc Trussler) з Університету Вандербільт (Vanderbilt University) і Стюарт Сорока (Stuart Soroka) з Університету Маꥳлл (McGill University). Дослідники стверджують, що вподобання читачів (попит на новини) є більш важливими фактором, аніж уподобання тих, хто продукує новини (пропозиція новин). Науковці також підтвердили, що читачі насправді віддають перевагу негативним політичним новинам.

За словами Трусслера та Сороки, аргументи з боку пропозиції новин, що стосувались таких історичних подій, як В’єтнамська війна та Уотергейтський скандал, що ознаменували еру негативного висвітлення у США, не впливали на вибір читачів за межами США. Так само, ще один аргумент, що пріоритетом для ньюзрумів є вражаюча інформація, також повною мірою не пояснює негативного забарвлення політичних новин. Ці фактори спонукали дослідників проаналізувати поведінку читачів. І хоча попередні дослідження припускали, що аудиторія не віддає перевагу негативним новинам, на практиці їхня поведінка зазвичай не співпадала з їхнім особистим сприйняттям такої поведінки. Таким чином, щоб відповісти на це дослідницьке запитання, Трусслер і Сорока вирішили проаналізувати беспосередньо вибір новин, зосередившись на біхевіористських даних замість даних, зібраних виключно з опитників.

Щоб відслідкувати вподобання, дослідники сформували групи з 6 учасників, які мали право вільно обрати статті з набору новинних матеріалів. При цьому учасники не знали про дійсні цілі дослідження. Статті обирались зі штучно створеної новинної бази, яка включала 50 історій про канадську політику, з яких 30 обирались у довільному порядку і у довільному порядку презентувались учасникові дослідження на веб-сторінці. Кожна зі статей мала своє забарвлення (позитивне, негативне, нейтральне) і тематику (політика, стратегія, і такі, що не належали до жодної з цих категорій).

Результати дослідження показали, що у 10,5% обирались негативні історіЇ, тоді як нейтральні – у 9,1%, а позитивні – у 8,5%. Результати також засвідчили, що попри очікування, що історії, присвячені політичній стратегії, обирались лише у 7,6%, тоді як історії про урядову політику обирались у 10,5%. Зведені результати показали, що історії, присвячені темі стратегії, є порівняно непопулярними, якщо вони позитивні, тоді як історії з категорії політики є найбільш популярними незалежно від їхнього забарвлення.

Дослідники також проаналізували зв’язок між поведінкою та уподобаннями респондентів. Для цього учасників запитували після експерименту, чи є медіа надто негативними у висвітленні політиків та політики і чи хотіли б респонденти отримувати більше історій, присвячених опитуванням і політичним перегонам. Результати, отримані з відповідей респондентів, вказали на відсутність кореляції між уподобаннями та поведінкою, зафіксованою під час експерименту. Отже, якщо результати опитування вказуються на те, що читачі хочуть менше негативних історій, то це ще необов’язково означає, що цього ж підходу респонденти дотримуються на практиці.

Таким чином, дослідники дійшли висновку, що важливо звертати увагу на запит з боку аудиторії на медійний контент, і виявили пріоритет негативних, проте конструктивних політичних новин. Цей підхід має дуже важливе значення для конкурентного медіасередовища Інтернету, де користувачеві пропонується ширший вибір, а конкуренція є жорсткішою. Отже, баланс між економічною доцільністю і журналістською цілісністю є стратегічним викликом під час cтворення новин: треба об’єктивно висвітлювати політику і при цьому задовольняти уподобання читачів.

 

Джерело: Consumer Demand for Cynical and Negative News Frames by Marc Trussler and Stuart Soroka (The International Journal of Press/Politics, 18 March 2014)

Переклад з англійської мови статті “Bridging Political Coverage and Cynical News Consumers”

Право на зображення належить: marsmett tallahassee / Flickr Cc

 

Print Friendly, PDF & Email

Tags: , , , , , , ,

Send this to a friend